ورود به سیستم
فارسی
English بروزرسانی
نام کاربری
رمزعبور
محیط اجرای سیستم
وضعیت نمایش

نام محصول: اتوماسیون جامع مالی اداری
محصولی از: شرکت حساب سازان پارسیان
خریدار: اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان  
کد محصول: MB140
تاریخ ساخت: 1396/12/15
شماره نسخه: 3.7.46
شماره نسخه فایل مدیریتی: 727
© 2013. Hesabsazan Parsian.
Tel: 03116637113-17   Website: http://www.hesabsazanparsian.com/